Ile kosztuje najem?

czynsz

Opłata za korzystanie z lokalu. Średnia stawka w Radomiu wynosi 23,50 zł/mkw. Co to znaczy „średnia”? Osiedle objęte jest dopłatami do czynszu w programie „Mieszkanie na Start”. Dopłaty są odejmowane od czynszu.

rachunki

Są to opłaty niezależne od nas, np.: dostawy energii, wody, ogrzewania oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Płacisz tylko za to, co sam zużyjesz – każde mieszkanie ma liczniki.

eksploatacja

czyli utrzymanie części wspólnych (klatek schodowych, parkingów, terenów zielonych, etc.), konserwacja i naprawa. Opłata eksploatacyjna w Radomiu wynosi 5,50 zł/mkw.

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ:

 • Oświetlenie dróg, chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • Odśnieżanie
 • Sprzątanie: chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z przepisami
 • Przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne, serwisowanie
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Ryczałt na remonty
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Przeglądy techniczne mieszkań

Ile pieniędzy na początek?

Kaucja

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Pamiętaj, że kaucja – tak jak czynsz – podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

Pierwszy czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

CZĘSTE PYTANIA

Pierwsza umowa, którą oferujemy naszym najemcom, jest zawsze umową o najem instytucjonalny. Zawieramy ją na 24 miesiące. Jest to czas potrzebny na rozliczenie inwestycji, a także dopełnienie procedur w Sądzie Wieczystoksięgowym. Jeżeli w tej inwestycji będzie możliwe dojście do własności (DDW), wszyscy chętni będą mogli przejść na taką właśnie umowę. Decyzja inwestora dotycząca możliwości najmu z DDW zazwyczaj zapada w ciągu ok. 2 lat od daty zasiedlenia inwestycji.

Czy podpisując umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW), od razu staję się właścicielem mieszkania?

Nie. Do własności dochodzisz stopniowo przez okres ok. 25 – 30 lat (okres umowy proponuje PFR Nieruchomości S.A.). Jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, staniesz się właścicielem po 25 latach. A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, a po 10 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

Czy mogę dojść do własności w ciągu 5 lat?

Mieszkania są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dlatego oferujemy stopniowe dochodzenie do własności: przez ok. 25 lat. Nie wykluczamy jednak innych możliwości; jest to do ustalenia w toku indywidualnych rozmów.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu, co w praktyce podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko ty, ale i twoje dzieci będą współlokatorami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji, co oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

 • W przypadku umów najmu z DDW: Koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca. Koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).
 • W przypadku umów najmu bez DDW: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Ile mam czasu na podjęcie decyzji o przystąpieniu do umowy najmu z DDW?

Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z DDW. Możesz po kilku czy nawet kilkunastu latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z DDW. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy cię odpowiednio wcześniej.

Czy po śmierci najemcy najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Tak, ale dziecko będzie musiało w tym przypadku przejść weryfikację zdolności czynszowej.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu z DDW?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu z DDW. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu tej umowy.

Podpisałem umowę najmu, ale zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jestem najemcą i chcę przystąpić do umowy najmu z DDW. Czy muszę wpłacić drugą kaucję?

Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z twoją nową umową, czyli umową najmu z DDW. Wysokość kaucji w umowach DDW odpowiada trzykrotności czynszu.

Po kilku latach od podpisania umowy postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu. Oceny dokona rzeczoznawca majątkowy.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Uwaga! Waloryzowany jest nie tylko czynsz, ale także kaucja!