ILE KOSZTUJE NAJEM?

falka PFR Nieruchomości
ikona klucza

czynsz

Czynsz to opłata za korzystanie z lokalu. Osiedle objęte jest dopłatami do czynszu w programie „Mieszkanie na Start”. Po uwzględnieniu tego wsparcia, realny czynsz najdroższego mieszkania w Radomiu wynosi obecnie 1574 zł (jest to 74 mkw.), a najtańszego 673 zł (30 mkw.). 

Są to czynsze najemców, którzy zakwalifikowali się do najmu w ramach pierwszego zasiedlenia, które przebiega przy współpracy z samorządem. Pozostałe lokale (jeżeli są wolne) oferujemy wszystkim chętnym, ale na zasadach komercyjnych.

rachunki

Są to opłaty niezależne od nas, np.: dostawy energii, wody, ogrzewania oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Płacisz tylko za to, co sam zużyjesz (wg stawek dostawców)- każde mieszkanie ma liczniki.

eksploatacja

Są to koszty utrzymania części wspólnych (klatek schodowych, parkingów, terenów zielonych, etc.), konserwacja i naprawa. Opłata eksploatacyjna w Radomiu wynosi 6,50 zł/mkw. Najemcy pokrywają wyłącznie realnie poniesione wydatki; nie doliczamy absolutnie żadnej marży.

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ:

 • Oświetlenie dróg, chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • Odśnieżanie
 • Sprzątanie: chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z przepisami
 • Przeglądy: ogólnobudowlane, gwarancyjne, serwisowanie
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Drobne remonty
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Przeglądy techniczne mieszkań

oszacuj swoją dopłatę do czynszu

Kalkulator dopłat

Dopłata:

Ile pieniędzy na początek?

falka PFR Nieruchomości
ikona skarbonki

kaucja

2- lub 4-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Pamiętaj, że kaucja – tak jak czynsz – podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

ikona klucza

pierwszy czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

ikona lampy

wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

CZĘSTE PYTANIA

Jaką umowę podpiszę?

Pierwsza umowa, którą oferujemy naszym najemcom, jest zawsze umową o najem instytucjonalny. Zawieramy ją na 24 miesiące.

wizualizacja osiedla mieszkań na wynajem w Radomiu, ul. Tytoniowa

Obecni najemcy mieszkań, które powstały w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus będą mogli stać się ich właścicielami.  Więcej >>

Moja umowa najmu niedługo wygaśnie. Czy mogę ją przedłużyć?

Jak najbardziej możesz przedłużyć umowę. Niezbędna będzie wówczas weryfikacja w BIG InfoMonitor, KRD i ZBP (ewentualne zaległe, niespłacane zadłużenia). Kluczowa jest jednak historia Twoich płatności za mieszkanie.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Tak. Podpiszesz z nami aneks, w którym dopiszemy Twoje dziecko jako najemcę oraz dostarczysz nam notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W tej sprawie możesz się udać do naszego notariusza i bez ponoszenia dodatkowych kosztów dopełnić tego obowiązku.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Jedyną weryfikacją jaką wykonamy w tej sytuacji będzie pobranie raportu dotyczącego ewentualnych zaległych, niespłacanych zadłużeń. Pełnej analizy zdolności czynszowej nie przeprowadzamy w przypadku dzieci, które wprawdzie osiągnęły pełnoletniość, ale nadal nie pracują (np. studiują).

Nie zakwalifikowałem się do dopłat z programu „Mieszkanie na Start”. Czy mogę spróbować ponownie?

Wnioski o dopłaty w programie „Mieszkanie na start” składasz co roku. Dopłatami są objęte osoby, których dochody nie przekraczają ustalonych progów. Dla gospodarstw jednoosobowych będzie to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej podawane przez prezesa GUS, które w 2022 wynosiło ok. 6 346,15 zł brutto. Czyli dochody netto nie mogą przekroczyć tej wartości brutto. Dla pozostałych gospodarstw próg jest zwiększony o dodatkowe 40 punktu procentowego i oscyluje w okolicy 11 423,07 zł. Dlatego też składanie wniosków i weryfikacja dopłat do czynszu przeprowadzana jest corocznie.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

Opłaty za akt notarialny, sporządzony w kancelarii wskazanej przez nas, pokrywamy w całości. Jeśli jednak chciałbyś zaproponować inne miejsce, koszty aktu przeniesione będą na Ciebie. Naliczenie opłaty będzie od sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz wypisów notarialnych dla każdej ze stron.

Czy zaliczka na koszty eksploatacji może ulec zmianie?

Tak. Usługi utrzymania nieruchomości są realizowane przez zewnętrznych dostawców. Zatem koszty utrzymania zieleni, administracji, odśnieżania etc. mogą się zmienić, jeżeli zmienią się ceny u naszych wykonawców.

Czy po śmierci najemcy najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Tak, jest to możliwe. Wówczas pełnoletnie dziecko zweryfikujemy pod kątem zdolności czynszowej.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Jak najbardziej. Nie ma to wpływu na zawartą już umowę.

Podpisałem umowę najmu, ale zdecydowałem się wyjechać za granicę. Chciałbym mieszkanie podnająć osobie trzeciej, żeby nie stało puste. Czy mogę to zrobić?

Nie jest dopuszczalny podnajem mieszkania osobom trzecim, a wszelkie, tego typu, kwestie rozpatrujemy w toku indywidualnym na prośbę wnioskodawcy.

Po kilku latach od podpisania umowy postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Umowa najmu reguluje tę kwestię, i niestety, poniesionych nakładów nie zwracamy. Po zakończeniu umowy najmu mieszkanie należy przywrócić do stanu, w jakim się go odebrało, uwzględniając normalne zużycie.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Czynsz może ulec podwyższeniu lub obniżeniu jedynie raz do roku. Wysokość tych zmian ustala się na podstawie wskaźnika inflacji, ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS. Zapisy waloryzacyjne są zabezpieczeniem chroniącym interesy obu stron. W Twoim przypadku jest to pewność, że ewentualne podwyżki nie będą ogłaszane częściej, a ich wysokość równa wskaźnikowi inflacji. Przypominamy, że kaucja również podlega waloryzacji.