W połowie października rozpocznie się II etap naboru

Nabór wniosków o 124 mieszkania w Radomiu jest już zakończony; zgłoszenia nadesłało aż 1139 gospodarstw domowych. Pierwszy etap naboru polegał na wyselekcjonowaniu osób, które spełniają kryteria pierwszeństwa uchwalone przez Radę Miasta Radomia. Osoby, które pozytywnie przeszły pierwszy etap, w połowie października 2021 r. otrzymają maila (na adres podany we wniosku) z zaproszeniem do kolejnego etapu, czyli weryfikacji czynszowej. Polega ona na sprawdzeniu, czy potencjalny najemca będzie w stanie opłacać czynsz i rachunki oraz czy nie ma żadnych zaległych, przeterminowanych zadłużeń.

Wszystkie wnioski, zakwalifikowane przez samorząd do drugiego etapu naboru, będą miały przyznane:

  • miejsce na liście potencjalnych najemców
  • liczbę punktów otrzymanych za kryteria społeczne

Zasada jest prosta: im więcej punktów, tym wyższe miejsce na liście.

W  drugim etapie: 

  1. Wypełniasz elektroniczny formularz dot. Twojej sytuacji finansowej (link do tego formularza otrzymasz mailem)
  2. Wysyłasz do nas pocztą dokumenty potwierdzające Twoje dochody oraz koszty, jakie ponosi Twoje gospodarstwo domowe

Zazwyczaj do drugiego etapu naboru przechodzi więcej osób, niż jest dostępnych mieszkań. W pierwszej kolejności dokonujemy weryfikacji czynszowej / finansowej tych wniosków, które znalazły się na szczycie listy. Np. lista samorządowa dla Radomia obejmuje 503 osoby. Ponieważ w ofercie są 124 mieszkania, zaczniemy od weryfikacji pierwszych 124 wniosków z listy. Jeżeli te osoby nie będą miały zdolności czynszowej lub będą obciążone zaległymi zadłużeniami, przystąpimy do weryfikacji następnych osób – zgodnie z kolejnością, jaką zajęły na liście.

Masz pytania? Zadzwoń: 22 703 43 49.